⚡️6-12 СЕНТЯБРЯ⚡️

⚡️6-12 СЕНТЯБРЯ⚡️

⚡️6-12 СЕНТЯБРЯ⚡️

Сентябрь пока радует нас теплыми деньками, а мы, как всегда, радуем вас итогами недели.

📌СевГУ создали проект для обучения русскому в Сирии

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13353-repost-v-sevgu-sozdali-proekt-dlya-obucheniya-russkomu-v-sirii

📌В мероприятиях по достройке «Пионера-М» участвовали студенты СевГУ

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13358-v-meropriyatiyakh-po-dostrojke-pionera-m-uchastvovali-studenty-sevgu

📌Финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» освоили морские науки с учеными СевГУ в Артеке

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13362-finalisty-konkursa-moya-strana-moya-rossiya-osvoili-morskie-nauki-s-uchenymi-sevgu-v-arteke

📌Продлены сроки конкурса на включение дисциплин общеуниверситетского пула в общеобразовательное пространство

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13365-prodlevayutsya-sroki-konkursa-na-vklyuchenie-distsiplin-obshcheuniversitetskogo-pula-v-obshcheobrazovatelnoe-prostranstvo

📌Лучшие волонтеры «Воды России» из СевГУ участвовали в уборке на Байкале

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13367-luchshie-volontery-vody-rossii-iz-sevgu-uchastvovali-v-uborke-na-bajkale

📌Как поступить в Военный учебный центр при СевГУ

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13369-kak-postupit-v-voennyj-uchebnyj-tsentr-pri-sevgu

📌Молодые ученые СевГУ представили разработки на старейшей конференции по СВЧ

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13384-molodye-uchenye-sevgu-predstavili-razrabotki-na-starejshej-konferentsii-po-svch

📌Александр Ирхин: Выборы – эффективная форма политического участия

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13385-aleksandr-irkhin-vybory-effektivnaya-forma-politicheskogo-uchastiya

📌Финансистов-первокурсников посвятили в студенты на Херсонесе

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13397-finansistov-pervokursnikov-posvyatili-v-studenty-na-khersonese

📌Аграрии используют разработки учёных СевГУ в органическом виноделии

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13393-agrarii-ispolzuyut-razrabotki-uchjonykh-sevgu-v-organicheskom-vinodelii

📌СевГУ и «Моя страна – моя Россия» будут вместе воплощать студенческие проекты в жизнь

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13395-sevgu-i-moya-strana-moya-rossiya-budut-vmeste-voploshchat-studencheskie-proekty-v-zhizn

📌Репост. СевГУ подготовит команду специалистов для работы в психоневрологическом интернате

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13403-repost-sevgu-podgotovit-komandu-spetsialistov-dlya-raboty-v-psikhonevrologicheskom-internate

📌Агропредприятия Севастополя будут привлекать студентов к сбору винограда

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13404-agropredpriyatiya-sevastopolya-budut-privlekat-studentov-k-sboru-vinograda

📌Голосовать стало намного удобнее — председатель Студенческого научного общества СевГУ:

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13405-predsedatel-studencheskogo-nauchnogo-obshchestva-sevgu-golosovat-stalo-namnogo-udobnee

📌50 студентов претендовали на знак ГТО на фестивале в СевГУ

https://www.sevsu.ru/novosti/item/13409-50-studentov-sevgu-pretendovali-na-znak-gto-na-festivale-v-sevgu

#sevsu #sevgu #севгу #моревозможностей #севгуглавное

Источник: https://vk.com/sevsu?w=wall-91182781_17004